DCD en ontwikkelingsstoornis

Wanneer er sprake is van problemen met de motorische vaardigheden, kan het kind getest worden en daaruit kunnen conclusies worden getrokken

Een aantal voorbeelden;

DCD is een coördinatie ontwikkelingsprobleem, het kan een kind beperkingen in het aanleren van motorische vaardigheden.
Ook kinderen met aangeboren ontwikkelingsstoornissen, zoals bijv. centrale parese met spasticiteit  of slapte worden behandeld. Ook hiervoor worden tests gebruikt.

Kinderen die houterig worden genoemd komen voor onderzoek en therapie.

Kinderen met hypermobiliteit en ontwikkelingsproblemen kunnen worden getest en een behandelplan/advisering kan plaatsvinden.

Belangrijk is dat we veel verschillende oefenmaterialen gebruiken om het kind te prikkelen maar ook om variatie te houden.