Hyperventilatie

Hyperventilatie is een aandoening (of eigenlijk gewoonte) die is af te leren.

Hiervoor hebben wij diverse oefeningen om de ademhaling en eventueel spanningsklachten te reguleren.