Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapeuten zijn gespecialiseerde fysiotherapeuten met een master-opleiding.
De therapie wordt voor kinderen vergoedt uit de basiszorg.
We volgen de richtlijnen van de Nederlandse jeugdgezondheidszorg: www.nederlandsejeugdgezondheidszorg.nl
We kunnen voor de fysiotherapie de kinderen indelen in de volgende leeftijdsgroepen:

Bij kinderen van deze leeftijdscategorie denken we vooral aan vroege ontwikkelingsproblemen waardoor de motorische ontwikkeling stagneert. In de therapie proberen we op een speelse wijze de kinderen te stimuleren en tot acties te komen

 • Baby’s die slap zijn of veel overstrekken,
 • Huilbaby's of onrustige baby's
 • Baby’s met een voorkeurshouding en daardoor bv schedelafvlakking.
 • Een aangeboren aandoening of syndroom, bv Down,cerebrale parese, Spina Bifida, Spierziekten, adem- of longproblemen, Plexus laesie arm
 • Kinderen die laat zijn in hun ontwikkeling, bv het ontwikkelen van staan en lopen
 • veel vallen en  onvoldoende beheersing van het lopen
 • Hypermobiele kinderen of kinderen met weinig spierkracht
 • tenenlopen

In deze leeftijdsgroep is al veel meer zichtbaar of een kind zich goed motorische vaardigheden eigen kan maken. Kinderen kunnen op school moeite hebben om nieuwe vaardigheden leren zoals bv schrijven, maar ook  fietsen en zwemmen kan moeilijk voor ze zijn.

 • DCD: kinderen die onhandig zijn, vaak vallen ,iets laten vallen.
 • kinderen met overgewicht: Cool2bfit
 • houdingsproblemen
 • orthopedische aandoeningen, bijv. scoliose
 • aangeboren hersenletsel, bv CP , spasticiteit of slappe spieren.
 • blessures, knieklachten enkel en voetklachten
 • problemen in de fijn motorische vaardigheden zoals knippen schrijven.
 • kinderen met aandoeningen zoals COPD, reuma.
 • hypermbiliteit
 • schrijfproblemen: schrijftraining
 • afwijkend looppatroon

Kinderen die alweer ouder worden zullen veel eerder klachten krijgen van de beperkingen door hun eventuele aandoening en blessures krijgen door de beperkingen. Ook overgewicht speelt vanaf deze leeftijd steeds meer een grote rol. Houdingsklachten door groei of een aangeboren scoliose komt bij deze leeftijd meer voor. Maar ook oudere kinderen kunnen nog steeds moeite hebben met het aanleren van nieuwe motorische vaardigheden.

 • kinderen die moeite hebben met aanleren nieuwe motorische vaardigheden, achterblijven bij leeftijdsgenoten: Kids bootcamp
 • aangeboren aandoeningen zoals CP
 • DCD, schrijfproblemen, moeite met gymmen.
 • overgewicht Cool2Bfit programma
 • sportblessures
 • reuma
 • COPD
 • houdingsafwijkingen/problemen.